Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Maaeluministri 9. septembri 2016. a määruse nr 53 “Põllumajandusliku tegevusega alustava noore ettevõtja toetus” muutmineMEM/18-04941.4-3/68116.05.201830.05.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Taimede paljundamise ja sordikaitse seaduse, halduskoostöö seaduse ning riigilõivuseaduse muutmise seadusMEM/18-04871.4-1/67615.05.201805.06.2018TeostamiselSeaduseelnõu
„Eesti Vabariigi valitsuse ja Belize'i valitsuse diplomaatiliste passide kasutajate suhtes viisanõudest loobumisekokkuleppe eelnõu heakskiitmine“ eelnõu.VÄM/18-048615.05.201828.05.2018TeostamiselKorralduse eelnõu
Maaeluministri 18. septembri 2015. a määruse nr 5 „Keskmise suurusega ettevõtjate ja suurettevõtjate põllumajandustoodete töötlemise ning turustamise investeeringutoetus“ muutmineMEM/18-04771.4-3/66014.05.201828.05.2018TeostamiselMinistri määruse eelnõu
Taimekaitseseaduse muutmise seadusMEM/18-04571.4-1/64709.05.201830.05.2018TeostamiselSeaduseelnõu
„Eesti Vabariigi ja Poola Vabariigi vahelise investeeringute vastastikuse soodustamise ja kaitse lepingu“ muutmise ja lõpetamise kokkuleppe ratifitseerimise seaduse eelnõu.VÄM/18-034808.05.201829.05.2018TeostamiselSeaduseelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Ülevaade ja Eesti seisukohad Euroopa Liidu välisasjade nõukogu 28. mai 2018. aasta kohtumisel ja informatsioon Euroopa Liidu piiravate meetmete kohta3.1.2/18-181422.05.2018EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
JOIN(2018) 5 JOINT COMMUNICATION TO THE EUROPEAN PARLIAMENT AND THE COUNCIL on the Action Plan on Military Mobility3.1.1/18-1148JOIN(2018) 522.05.2018EsitatudEL eelnõu
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 25.05.20186.1.2/18-166715.05.2018Esitatud
COM(2018) 135 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on credit servicers, credit purchasers and the recovery of collateral6.1.1/18-0976COM(2018) 135; 2018/0063 (COD); 2018/0063(COD)14.05.2018EsitatudEL eelnõu
COM(2018) 96 REGULATION OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL on the law applicable to the third-party effects of assignments of claims6.1.1/18-0929COM(2018) 96; 2018/0044 (COD); 2018/0044(COD)07.05.2018EsitatudEL eelnõu
COM(2018) 92 DIRECTIVE OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL amending Directive 2009/65/EC of the European Parliament and of the Council and Directive 2011/61/EU of the European Parliament and of the Council with regard to cross-border distribution of collective investment funds6.1.1/18-0932COM(2018) 92; 2018/0041 (COD); 2018/0041(COD)01.05.2018EsitatudEL eelnõu