Eelnõude infosüsteem (EIS) on töökeskkond, kus toimub dokumentide asutustevaheline kooskõlastamine, valitsusele ja Riigikogule esitamine ning ka avalik konsultatsioon.

Lisaks riigisisestele dokumentidele on EISis kättesaadavad Euroopa Liidu õigusaktide eelnõud ja muud Euroopa Liidu otsustusprotsessiga seotud dokumendid.

EISi kaudu on igaühel võimalik jälgida eelnõude menetlemist, leida otsingu abil infosüsteemis olevaid dokumente, osaleda avalikel konsultatsioonidel ning kooskõlastamisel oleva dokumendi kohta kommentaar esitada.

Avalikuks konsulteerimiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Eesti riiklik energia- ja kliimakava aastani 2030MKM/18-130817-1/18-0242/1033710.12.201806.02.2019TeostamiselMuu toimik
Äriseadustiku jt seaduste muutmise seadus (tankistid)JUM/18-11708-1/708314.11.201812.12.2018LõppenudSeaduseelnõu
Avatud valitsemise partnerluse Eesti tegevuskava 2016-2018RK/16-066216-0124613.11.201823.11.2018LõppenudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Tsiviilkohtumenetluse seadustiku muutmise seadusJUM/17-10628-1/680531.10.201829.11.2018LõppenudSeaduseelnõu
„Lõimumise valdkonna arengukava aastani 2030” koostamise ettepaneku heakskiitmineKUM/18-057005.06.201819.06.2018LõppenudKorralduse eelnõu
Eesti tegevuskava avatud valitsemise partnreluses osalemiseks 2018-2020RK/18-036629.05.201815.06.2018LõppenudMuu toimik

Kooskõlastamiseks esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudTähtaegStaatusLiik
Haridus- ja teadusministri 21. augusti 2015. a määruse nr 40 "Rakendusuuringute toetamine nutika spetsialiseerumise kasvuvaldkondades" muutmineHTM/18-13948-2/18/590828.12.201818.01.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Põllumajandusministri 21. detsembri 2009. a määruse nr 128 „Identifitseerimisele kuuluvate põllumajandusloomade liikide loetelu, põllumajandusloomade identifitseerimise ning nende kohta andmete registreerimise viisid ja kord, registreerimistunnistuse väljastamise kord ja veisepassi vorm ning põllumajandusloomade arvestuse pidamise kord” muutmineMEM/18-13761.4-3/170520.12.201809.01.2019LõppenudMinistri määruse eelnõu
Nõusoleku andmine riigivara otsustuskorras tasuta võõrandmiseksKAM/18-137220.12.201816.01.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Ruumiloome ekspertrühma aruanne ja ettepanekudKUM/18-137520.12.201803.01.2019LõppenudMuu toimik
Volituse andmine Sihtasutuse Kuressaare Teater asutamiseksKUM/18-137420.12.201809.01.2019LõppenudKorralduse eelnõu
Vabariigi Valitsuse 4. jaanuari 2000. a korralduse nr 1 „Sihtasutuse Keskkonnainvesteeringute Keskus asutamine“ muutmineKEM/18-137119.12.201820.12.2018LõppenudKorralduse eelnõu

Vabariigi Valitsusele esitatud eelnõud

PealkiriEIS numberAlgataja viideAlgatatudStaatusLiik
Economic and Financial Affairs Council (ECOFIN) ; 22.01.20196.1.2/19-003315.01.2019Esitatud
Eesti seisukoht rikkumismenetluses 2018/0330VÄM/19-003311.01.2019EsitatudIstungi protokolli märgitava otsuse eelnõu
Eesti kodakondsuse andmineSIM/18-13871-6/1724-227.12.2018EsitatudKorralduse eelnõu
Kaitseliidu seaduse muutmise seaduse eelnõu (786 SE)RIIGIKOGU/18-137820.12.2018EsitatudSeaduseelnõu
Kalapüügiseaduse muutmise seaduse eelnõu (785 SE)RIIGIKOGU/18-137720.12.2018EsitatudSeaduseelnõu
Tartu Ülikoolile tegevustoetuse eraldamiseks aastateks 2019-2021 sõlmitava halduslepingu eelnõu heakskiitmine ja volituse andmineHTM/18-12348-1/18/543120.12.2018EsitatudKorralduse eelnõu